Innan du börjar renovera / Before you start renovating ...

Det finns ett antal saker du måste ta hänsyn till innan du börjar renovera. Föreningens stadgar ger dig vägledning kring vad du får göra och inte göra utan styrelsens godkännande. Se länken nedan för föreningens stadgar.

Tänk på att alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen vid ändringar i lägenheten. Gör du inte det, kan styrelsen kräva att du återställer ändringen till ursprungligt skick. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan.

Renovering av kök kräver en ansökan som skickas till styrelsen innan renoveringen påbörjas. Ansökan ska innehålla en ritning över befintligt kök och en ritning över det tänkta nya köket.

Vill man flytta elledningar ska det vara fackmannamässigt gjort, dvs av en legitimerad behörig elektriker.

Man får inte flytta vattenledningar och avlopp till ett annat rum.

Gasledning / plombering
Man får inte själv ta bort gasledningen eftersom det finns en risk för explosion. Tänk på att det fortfarande finns gasspisar som används i vissa hushåll. Gasnätet Stockholm förser föreningens fastigheter med gas och plombering av ledningar ska informeras till Gasnätet Stockholm, http://www.gasnatetstockholm.se , telefon 0771-41 01 00. Plombering ska sedan ske genom att en auktoriserad entreprenör kontaktas: Se bifogad länk: 

För plombering av gasledning 

Vid renovering av badrum  där yt- & tätskiktet byts ska en ansökan lämnas till styrelsen för godkännande. Den ska innehålla en ritning över befintlig lösning samt en ritning över det tänkta nya badrummet. Tänk på att lämna in ett särskilt intyg på en godkänd entreprenör, innan ändring sker. Många försäkringsbolag kan kräva detta intyg om en skada inträffar.


Observera att utbyte av golvbrunn och vattenledningar inte ingår i tillståndet att renovera badrummet. Renovering av golvbrunnar och vattenledningar i golvet ingår i föreningens underhållsplan och ska hanteras enligt den, inte av enskild medlem.

Man får inte sätta in en dusch i lilla toaletten i de lägenheter som har en uthyrningsdel eftersom det saknas golvbrunn där.

Borttagning av bärande väggar är inte tillåtet. Garderobsväggen mellan hall, matrum och mot vardagsrummet är inte bärande och kan tas bort.

Bortforsling av byggsopor på gårdarna.
Den som vill renovera, har en skyldighet att se till att byggsopor forslas bort inom 2 veckor. Låter man soporna ligga längre, kommer styrelsen se till att bortforsling debiteras respektive medlem.

In English:
There are a number of things you have to consider before you start renovating.

The renovation of the kitchen requires an application that has to be sent to the Board of Directors before the renovation begins. This application has to contain a drawing of the existing kitchen and a drawing of the new intended one.

When electric cables have to be moved, the work has to be professionally done, ie by a licensed qualified electrician.

Moving waterpipes and drains to another room is not allowed. Gas pipes have to be removed by especially certified personnel from Fortum Gas, due to the risk of explosion. Bare in mind that some households are still using gas stoves.

Renovation of bathrooms also requires an application with a drawing of the existing plan as well as a drawing of the new planned bathroom. It is forbidden to put in a shower in the little bathroom in those apartments that have a spare room (that can be rented out). In this bathroom there is no drain.

If anyone want to retile the bathroom, a special certificate on an approved contractor has to be turned in along with the application to the Bord of Directors, before the renovation starts.

Removal of bearing walls is not allowed. The closet wall between the hall, dining area och towards the livingroom are not bearing and can therefore be removed.