Våra olika typer av förråd

I samband med inflyttning till föreningen:
Glöm inte att fråga säljaren vilket källarkontor och ev. matkällare som hör till lägenheten och var de ligger.

Våra ettor har 1 tillhörande källarförråd medan övriga lägenhetsstorlekar från tvåor till fyror har ett källarförråd och en matkällare.

 Samtliga nycklar kvitteras ut till självkostnadspris på Bergs Lås.

Om ditt källarförråd skulle vara låst med ett rött hänglås är det fastighetsskötarna som låst det för att ingen annan än just du ska ta det. Be fastighetsskötarna att låsa upp när du har ett eget lås att sätta dit istället.

Under fredstid är lägenhetsförråd inhysta i våra skyddsrum. Se mer info under rubriken Skyddsrum.