FelanmälanFrån och med 1 april 2024 ansvarar Delagott för vår fastighetsskötsel och de har även hand om felanmälan.  

FELANMÄLAN
En felanmälan kan göras direkt på Delagotts webbplats, https://www.delagott.se/felanmalan som registrerar ärendet och återkopplar till dig. Du kan även nå dem på telefon

TELEFON 08-33 12 10
Måndag- fredag: 08.30-16.00

FASTIGHETSJOUR tfn 08-657 77 22
Vid allvarliga fel som inte kan vänta till kontorstid.
Måndag - torsdag kl 16.00-08.00 
Fredag från kl 13.00-måndag kl 08.00
Jouren gäller även helgdagar.

FRÅGOR OCH SVAR
På Delagotts webbplats hittar du svar på vanliga frågor https://www.delagott.se/kundservice