FelanmälanFrån och med nu skall HSB fastighetsjour kontaktas och felanmälan göras till nedan instanser. 

Jourmontör ska inte längre kontaktas av någon medlem. 

FASTIGHETSJOUR
Vid allvarliga fel som inte kan vänta till kontorstid.
08-695 00 00

FELANMÄLAN
En felanmälan som görs på hsb.se går direkt till en fastighetsskötare som registrerar ärendet och återkopplar till dig inom två arbetsdagar.
www.hsb.se/felanmalan

https://felanmalan.hsb.se/

TELEFON
Måndag-onsdag & fredag: 08.00-16.30
Torsdag: 08.00-18.00
010-442 11 00

FRÅGOR OCH SVAR
På hsb.se finns svar på vanliga frågor
hsb.se/stockholm/kontakt

Akuta fel som inträffar efter ordinarie arbetstids slut samt helger och helgdagar som kräver omedelbara åtgärder anmäls till styrelsens jourtelefon, alternativt till styrelsemailen:

Telefon nr. 070-482 48 59.
Email: hogdalen.styrelse@gmail.com

Exempel på akuta fel är översvämningar av vatten, stopp i avloppet, befarad gasläcka, problem med sopsugen, strömavbrott, avbrott i bredbandet.

Elstopp i hela lägenheten
Kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare
. Jordfelsbrytaren kan lösa ut vid överbelastning av det elektriska systemet i din lägenhet. Den sitter i elskåpet precis innanför din ytterdörr. Alla spakar ska peka uppåt. Om de inte gör det, dra de uppåt, så kommer elen tillbaks på en gång.  

Elfel vid tvättstugor som har digitalbokning
Vid elavbrott i dessa tvättstugor eller om man har låst sig ute - kontakta fastighetsskötarna under dagtid. På kvällar och helger kontakta oss i styrelsen så kan vi öppna dörren med huvudnyckeln.

Strömavbrott
Vid strömavbrott - meddela styrelsen antingen via telefon eller mail. Man kan även gå in via mobiltelefonen på Ellevios hemsida för att se om det råder någon driftsstörning för tillfället. Vi felanmäler så fort vi kan.

Bredbandet
När bredbandet går ner, meddela oss i styrelsen så felanmäler vi direkt. Man kan även gå in vi mobiltelefonen på Telenors hemsida för att se om det råder någon driftstörning för tillfället.