På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor.

Frågor om din lägenhet eller allmänna utrymmen
Frågor som rör din bostadsrätt, som misstanke om fuktskador, dålig ventilation eller annat anmäls till HSB servicecenter. Detsamma gäller frågor om våra allmänna utrymmen som soprum, tvättstugor, trapphus eller liknande.

HSB servicecenter
Telefon: 010 - 442 11 00 
E-post: service.stockholm@hsb.se

Skräpigt i närmiljön
Är det skräpigt på gatan eller står möbler eller skräp i källare eller i trapphus kan du anmäla det till till HSB servicecenter.

Frågor inför försäljning eller köp av bostadsrätt
Alla frågor som rör försäljning och köp av bostadsrätter i Brf Kalkonen sköts av HSB. Kontakta HSB servicecenter via kontaktuppgifterna ovan.

Medlemsskap i föreningen
Alla frågor som rör medlemskap i föreningen hanteras av HSB servicecenter.

Inbetalnings-avi för medlemsavgiften
Om du tappat bort, inte fått eller vill ha ytterligare kopior av avierna för medlemsavgiften hittar du dessa och mycket annat matnyttigt om ditt boende på HSB Portalen (www.hsbportalen.se).

Akuta ärenden
Vid akuta fel vardagar efter kl 16:00 samt under helger kan du ringa jourmontör på telefon 08-657 77 20. Ring endast vid brådskande och akuta ärenden, varje utryckning kostar föreningen en avsevärd summa.

Inbrott i almänna utrymmen
Vid inbrott i allmänna utrymmen, så som källare och vindar, är det viktigt att dels polisanmäla händelsen och dels meddela HSB servicecenter som vidtar eventuella åtgärder i fastigheten.

Gästlägenheterna
Gästlägenheterna hyrs ut från 15:00 ankomstdagen till klockan 12:00 avresedagen.

Renovering och ombyggnationer
Ansökan om renovering och ombyggnation ska godkännas av styrelsens fastighetssansvarige.

Säkerhetsdörrar
Installation av säkerhetsdörr kräver godkännande av föreningens styrelse.

För att en ansökan ska bli godkäns krävs följande: 
- På de adresser där spegeldörrar är standard skall dörrens yttersida ha tre speglar i samma proportion som originaldörren och målas med samma kulörer. 
- Brevinkastet skall sitta på motsvarande ställe. 
- Detaljer som trycke och nyckeltavlor skall vara i blank krom. För övriga adresser gäller att den nya dörrens utsida skall vara lik originalet avseende material och färg.

Bifoga alltid ritning av dörrens utsida och beskrivning av dörren med ansökan. Ansökan skickas därefter till styrelsen@kalkonen.se eller brevledes. 

Gallergrind
Vill du montera en gallergrind innanför dörren krävs inget tillstånd men installationen ska vara fackmannamässigt utförd.

Stambyte och byte av avloppsrör
Styrelsen i Brf Kalkonen arbetar efter en underhållsplan, där större renoveringar planeras in beroende på när åtgärd senast är vidtagen. Planen stäcker sig 30 år framåt och kan justeras om någon åtgärd bör tidigareläggas eller senareläggas.

Enligt aktuell underhållsplan bör köksstammar bytas tidigast år 2024/2025 (Köksstammar byttes 1975). Övriga stammar bör bytas år 2041/2042. (Övriga stammar byttes 1991/1992). Det står var och en fritt att på egen bekostnad byta avloppsrör fram till stam om så önskas i samband med badrumsrenovering.

Juridisk person
När det gäller juridisk person så accepteras det enbart i de fall då en lägenhet är registrerad som bokal. Lägenheter går ej att sälja till juridisk person.