Infoblad till nyinflyttade

Välkommen till Brf Kalkonen! Här hittar du kortfattad information till dig som nyinflyttad. Bekanta dig gärna även med övrig information på hemsidan, här finns det mycket nyttigt!

Boendefrågor och förvaltare

Föreningen har Nabo som förvaltare och Nabo hjälper dig med alla administrativa frågor kring ditt boende. Boendefrågor så som frågor rörande avier, överlåtelser (köp och sälj), ansökan om medlemskap, panter samt lägenhetsutdrag  hanteras av Nabo Boendeservice (se Nabo Boendeservice).

 

Fastighetsskötaren och felanmälan

2023 är det HSB som har ansvar för fastighetsskötsel och åtgärd av felanmälan. Vår fastighetsskötare kan vara behjälplig med det mesta och du når fastighetsskötaren genom att maila eller ringa HSB Kund- och Medlemsservice alternativt besöka fastighetsskötaren under mottagningstid. När det gäller brister i föreningens gemensamma lokaler ska du felanmäla det. Var god se kontaktuppgifter till fastighetsskötaren under Vem ska jag kontakta? Följande ärenden kan fastighetsskötaren hjälpa dig med: 

 

- Praktiska utföranden så som kvittering av nyckelbrickor och bokstäver till brevinkastet, tillgång till elskåp i källaren osv. 

- Glömt lösenord till bokningssidan för tvättstugor med mera.

Skräpigt i närmiljön? Är det skräpigt på gatan eller står möbler eller skräp i källare eller i trapphus kan du felanmäla det.

- Ärenden som gäller brister i föreningens gemensamma lokaler t ex trapphus, tvättsttuor, cykelrum, vindutrymmen, källare, gårdar osv

Vid inbrott i allmänna utrymmen, så som källare och vindar, är det viktigt att dels polisanmäla händelsen och dels felanmäla. 

- Frågor om exempelvis ventilation, värme och vattenskador

Portkoder

Portkoderna är aktiva mellan 05:00-22:00. Medlemmar måste vara restriktiva med att dela portkoden med obehöriga, då detta ökar risken att portkoderna sprids. Tänk också på att kolla så portarna stängs ordentligt när ni går in eller ut från trapphuset. 

 

Elavtal

Föreningen har individuell debitering och mätning för el som innebär att du inte behöver teckna eget elavtal.

 

Sophantering

I varje kvarter finns det sophus för hushållssopor och grovsoprum för sortering av avfall. Läs mer under rubriken Om föreningen --> Gemensamma ytor & lokaler --> Soprum.

 

Renovering

Innan du börjar planera en renovering eller ombyggnation, läs gärna information under rubriken Din lägenhet --> Ombyggnation och renovering av din lägenhet.

 

Besök fastighetsskötaren när du flyttat in för att:

- registrera nyckelbrickor som du fick av förra ägaren. Registrerar du inte dina nyckelbrickor efter tillträde avaktiveras de inom en månad. Nyckelbrickorna ger dig tillgång till portarna i det hus som du bor i samt vind, källare, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum. Om du har bokat gästlägenhet eller hobbyrum går även nyckelbrickorna dit. 

- hämta bokstäver till din namnskylt på lägenhetsdörrens brevinkast. I samband med det lämnar du tillbaka tidigare ägares bokstäver.

- få hjälp med att logga in på elektroniska bokningssystemet om du inte har uppgifter som du behöver.

 

Förråd

Till respektive lägenhet i föreningen hör ett vindsförråd. Fråga förra ägaren vilket förråd tillhör din lägenhet. Utöver detta finns det möjlighet att hyra källarförråd, men dessa tillhör inte lägenheterna.

 

TV och bredband

Samtliga lägenheter är anslutna till ComHem kabel-tv. ComHems basutbud ingår i månadsavgiften. Föreningen är kollektivansluten till Telenor för bredbandsanslutning och en avgift om 130 kr adderas till den avgift medlemmar betalar till föreningen varje månad. Avgiften bekostas av alla medlemmar kollektivt.

 

Gemensamma lokaler & ytor

Föreningen har gemensamma cykelrum, tvättstugor, gemensamhetslokal Hörnet, hobbylokal samt två gästlägenheter. Mer information hittar du under rubriken Om föreningen --> Gemensamma lokaler & ytor. 

 

Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under kvartal fyra. Viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar!

 

Facebook-grupp

All information distribueras till medlemmarna via föreningens hemsida. På sidan BRF Kalkonen finns all nödvändig information om föreningen. Vi har även en Facebook grupp (Brf Kalkonen Facebook-grupp). Gruppen är till för medlemmar som bor i Brf Kalkonen. Syftet med gruppen är att skapa ett forum där man kan kommunicera med sina grannar, hitta hundvakt, lekkamrater för barn, köp & sälj, driva initiativ för trevlig grannsamverkan osv osv. Gruppen är sluten och det är bara boende som kan se vad som skrivs där.