Praktisk info om din lägenhet

Här hittar du praktisk information om din lägenhet, allt från elfakturor till bredband, ombyggnation till brandvarnare.

Elfakturor, IMD (individuell mätning och debitering)

 

Föreningen införde IMD för el 2021 med Fortum som elleverantör och har deras storkundsportfölj som är en mix mellan rörligt och fast pris dvs KwH priset ändras varje månad. Priset som föreningen aviserar till boende för IMD justeras däremot inte varje månad. Vi får fakturorna för aktuell förbrukning efter IMD företaget har skickat ut förbrukningsinfo till NABO dvs priset måste bestämmas innan vi vet vad KwH priset blev för den aktuella månaden. Några månader blir föreningens pris dyrare än det som vi har betalat till Ellevio och Fortum, andra månader billigare. Vi kontrollerar regelbundet att priset i snitt ska hamna rätt dvs +/- 0. Viktigt att komma ihåg att KwH priset som föreningen aviserar är en totalsumma för el + elnät + alla skatter.

 

Kostnaden för elförbrukning aviseras med tre månaders eftersläpning pga administrativa rutiner hos vår tidigare förvaltare. Skulle vi vilja komma ikapp nu ska de boende betala tre månaders elförbrukning samtidigt och det är onödigt. Vi fortsätter med samma system tillsvidare.

 

Elstödet har redan räknats in i  IMD priset tom september 2022. Föreningen får inget stöd för november-december 2022. Stödet under den perioden går enbart till hushåll med eget elavtal.

 

TV genom ComHem

 

Samtliga lägenheter är anslutna till Com Hem kabel-TV. Com Hem:s analoga och digitala basutbud ingår i din månadsavgift. Kontakta ComHem om du vill beställa fler kanaler eller andra kabel-TV-tjänster. För utbud, se ComHems hemsida.

 

Kalkonens avtal med ComHem ser i korthet ut såhär:

· Samtliga boende får tillgång till ett analogt och ett digitalt utbud med tillvalsmöjligheter.

· Boende kan välja till enstaka tillvalskanaler.

· Boende väljer, köper och äger själv sin egna Digital TV-box.

· Inga start-, års- eller kortavgifter tillkommer.

 

Om det är fel på bilden görs felanmälan till ComHem, se info på deras hemsida. Det är viktigt att du talar om var du bor och hur du kan kontaktas eftersom firman som utför servicen kan behöva utföra arbete in din lägenhet. Det kan även vara ett fel som endast uppträder i din trappuppgång och kanske inte i hela föreningen. Skulle det visa sig att din TV var trasig eller att kanalen/kanalerna inte var inställda på din TV är det du som får stå för servicekostnaden.

 

Bredband via Telenor

 

Från och med april 2019 är föreningen kollektivt ansluten till Telenor för bredband. Detta innebär ett förmånligt pris för en bredbandsuppkoppling med en hastighet på upp till 500/500 till alla föreningens medlemmar. Självklart får ni fortsätta att använda er av andra bredbandsleverantörer om ni vill det. I så fall behöver ni fortsatt stå för kostnaden själva. Det går även att lägga till tillvalslösningar som Telenor erbjuder för bredband och andra tjänster, men detta bekostar man som medlem själv. Kontakta Telenor för hjälp med detta också. Telenor når ni på följande telefonnummer: 020 - 222 222.

 

Ebredbandsavgift om 130 kr adderas till den avgift medlemmar betalar till föreningen varje månad. Avgiften bekostas av alla medlemmar kollektivt. 

 

Nyckelbrickor

 

Till varje lägenhet medföljer minst två nyckelbrickor. När du flyttar överlämnar du dina låsbrickor till den nya ägaren. Den nya ägaren ska sedan registrera brickorna för fastighetsskötaren inom en månad från inflytt. Om man inte besöker fastighetsskötaren inom en månad från inflyttning kommer brickorna att avaktiveras.

Tillgång till gemensamma lokaler

Nyckelbrickorna ger dig tillgång till portarna i det hus som du bor i samt vind, källare, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum. Om du har bokat gästlägenhet eller hobbyrum går även nyckelbrickorna dit.

Extra och borttappade brickor

Om en nyckelbricka tappas bort ska den spärras i systemet för att minska risken för inbrott i föreningens lokaler. Anmäl därför alltid förlust av bricka till fastighetsskötaren!

Extra nyckelbrickor köper du av fastighetsskötaren till en kostnad av 150 kr. Legitimation krävs vid uttag.

Bokstäver till brevinkast

 

Hos fastighetsskötaren hämtar du ut bokstäver till din namnskylt på lägenhetsdörrens brevinkast. I samband med det lämnar du tillbaka tidigare ägares bokstäver.

Elektroniskt bokningssystem

 

Genom vårt elektroniska bokningssystem bokar du tid i våra tvättstugor, lokal Hörnet, hobbyrum samt gästlägenheter. Bokning sker på de elektroniska bokningstavlorna utanför tvättstugorna där du loggar på med din nyckelbricka.  Alternativt kan man nå bokningssystemet via mobil eller dator HÄR

· Användarnamnet är ditt lägenhetsnummer och ska bestå av en kombination av siffror och bindestreck om totalt 13 tecken, exempelvis 99-4015X-XXX

· Lösenordet första gången du loggar in är desamma som ditt användarnamn

· Glömt lösenordet? Besök fastighetsskötaren! 

 

 

Lägenhetsnumret hittar du på din hyresavi från Nabo. Felanmäl om du får problem med bokningssystemet! 

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

 

Som medlem i föreningen är det ett krav att du har en personlig hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig och underhållsskyldig för fast inredning som till exempelvis badrum och kök, till skillnad från i en hyresrätt där fastighetsägaren är den som har det ansvaret. Vid en eventuell skada kan den enskilde bostadsrättsinnehavaren ställas inför kostsamma följder och det är därför mycket viktigt att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna enbart ett bostadsrättstillägg som fristående försäkring, alltså utan själva hemförsäkringen, vilket kan vara aktuellt om du hyr ut i andra hand. Prata med ditt försäkringsbolag kring vilken lösning som är bäst för dig.

 

Brandvarnare

 

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Funktionstesta brandvarnaren regelbundet och byt batteri minst en gång per år, gärna inför julhelg och semester. 

 

Fönster med energiglas

 

Den inre glasrutan i de flesta lägenheter är ett så kallat energiglas. På den sidan av glaset som är närmast ytterrutan sitter en tunn genomskinlig metallfilm. Undvik att använda vassa metall-redskap när du tvättar den sidan av fönstret eftersom metallfilmen då kan skadas.

 

Renoveringar och ombyggnader

 

Renovering av lägenheterna i vår anrika fastighet bör alltid ske med omsorg. Spara gärna originaldelar av snickerier och likande, sådana detaljer kan höja värdet på lägenheten vid en framtida försäljning. Om hantverkare anlitas är det viktigt att dessa är behöriga att utföra det specifika arbetet. Kom ihåg att bostadsrättsinnehavaren är ytterst ansvarig om något går fel, så kontakta gärna styrelsen vid eventuella oklarheter. 

När du renoverar är det bra att informera grannar om hur länge renoveringen kommer att pågå. Du är själv ansvarig för att det inte sprids byggdamm och att gammal lägenhetsinredning forslas bort t.ex. byggsäckar. 

 

Mindre justeringar

Mindre reparationer, som målning, tapetsering och golvslipning, kräver normalt inte tillstånd. Det kan dock vara bra att informera styrelse, fastighetsskötare och grannar inför renovering, speciellt om hantverkare anlitats för att utföra arbetet.  

 

Större ombyggnationer

Större ombyggnader kräver tillstånd Ombyggnationer som påverkar eller kan påverka värme, vatten eller ventilation (VVS), el, gas eller planlösning, kräver tillstånd från föreningen. Tillstånd ska lämnas innan arbetet får påbörjas och söks via särskild blankett som du hittar på föreningens hemsida. 

 

Golv

 

Om innergolvet är borttaget fungerar brädgolvet som ljudförstärkare. Lägg därför på mjuka mattor och ta av dig skorna inomhus och tänk på att golvet blir kallare utan isolering. Den som stör grannar kan tvingas återställa golvisoleringen.

 

Lägenhetsdörren

 

Utsidan av dörren måste följa föreningens riktlinjer och namnet på ägaren ska finnas på brevinkastet. Bokstäver till brevinkastet hämtas hos fastighetsskötaren, läs mer under Nyinflyttad, ovan. I trappuppgångarna på Lindhagensgatan 63-67 skyltas namnet på de namnskyltar som föreningen låtit sätta upp på dörrarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ett helt och fungerande brevinkast. 

 

Nej tack till reklam-skyltar ska hålla ett enhetligt utseende i portarna. Därför finns en godkänd klisterdekal hos fastighetsskötaren. Endast denna dekal får användas och den ska placeras på metallramen runt brevinkastet. 

 

Eventuellt företagsnamn eller andrahandshyresgästs namn sätts också på metallramen. Inga meddelanden får sitta på dörrens målade yta som är känslig. På namntavlorna i portarna skyltas inga företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster.

 

Om du vill montera en gallergrind innanför dörren krävs inget tillstånd. Installationen måste dock vara fackmannamässigt utförd. Tänk på att aldrig låsa gallergrind eller säkerhetsdörr med nyckel från insidan, detta med hänvisning till brand- och utrymmningssäkerhet. 

På de adresser där spegeldörrar är standard ska dörrens yttersida ha tre speglar i samma proportion som originaldörren och målas med samma kulörer. Brevinkastet ska sitta på motsvarande ställe.  Detaljer som trycke och nyckeltavlor ska vara i blank krom. För övriga adresser gäller att den nya dörrens utsida ska vara lik originalet avseende material och färg.

 

Installation av säkerhetsdörr kräver godkännande av styrelsen.  Bifoga alltid ritning av dörrens utsida och beskrivning av dörren med ansökan om montering av säkerhetsdörr. BRF Kalkonen erhåller ett förmånligt erbjudande tillsammans med dörrleverantören Secor. Du finner mer information och beställningsformulär i bifogad fil längst ner av denna sida. 

 

Ringklocka

 

Flertalet lägenheter är försedda med ringklocka kopplad till central ringanläggning (12V). Om du vill byta ringklocka, anlita en fackman, då det annars finns risk för kortslutning av ringanläggningen vilket drabbar upp till 100 av dina grannar. Föreningen måste vid sådant fall debitera dig för reparation. 

 

Om du vill kan du låta en fackman installera en batteridriven ringklocka, men tänk på att den befintliga ringknappen ska användas. Om du vill byta knapp så kontakta styrelsen. Föreningen ansvarar för att ringström finns till lägenheter som saknar batteridriven ringklocka. Ringklockans funktion är i övrigt lägenhetsinnehavarens ansvar.

 

El och elspis

 

I proppskåpet i lägenheterna finns normalt endast enfas-el och tio-amperessäkringar. Huvudsäkringen för lägenheten sitter i elskåpet i trapphuset och är vanligtvis på 25 ampere. Hit är även trefas-el framdraget. Detta medför att en elektriker kan komplettera proppskåpet med en säkring på 16 ampere eller 20 ampere. Möjlighet finns även att låta en elektriker dra upp trefas-el från elskåpet i trapphuset till din lägenhet. Detta bekostas av medlemmen själv.

 

Tänk på att effektuttaget i varje lägenhet är begränsat. Detta kan ha betydelse i samband med renoveringsarbeten, vid exempelvis golvslipning kan eventuellt endast en maskin köras åt gången.

 

Installera elspis

Om du vill installera elspis måste du kontrollera vilken säkring den fordrar och om den fungerar med enfas-el eller om den kräver trefas. 

 

Elmätare

Elmätare finns för varje lägenhet. Om du vill ha mätaren avläst kontaktar du fastighetsskötaren och meddelar beteckningen på din undercentral (framgår på säkringstavlan i hallen). Beteckningen hittar du i form av en bokstav och en siffra i ena hörnet av tavlan.

 

Jordfelsbrytare

Fastigheten är inte försedd med jordfelsbrytare. 

 

Gas

 

Flertalet av bostadsrätterna är utrustade med stadsgas. Gasen levereras av Stockholm Gas AB och debiteras med fast årsavgift. Föreningen ansvarar för gasledningen fram till och med huvudkran. Huvudkranen ska vid normal användning endast stängas av vid byte av spis och dylikt.

Om du överväger att ta bort eller skaffa gasinstallation, kontakta Stockholm Gas, men läs först under rubriken El och elspis, ovan.

 

Värme och ventilation

 

Föreningens ventilation bygger på självdrag. Systemet fungerar på så sätt att luft ska cirkulera in från vardagsrum och ut genom kök. Installation av spaltventil i fönster ska förbättra denna tillförsel av ny luft, spaltventil ska vara öppen året runt för gott klimat i lägenheten. Inga elektriska fläktar får kopplas till ventilationen.

 

Våra hus förses med värme genom vattenfyllda element som värms med hjälp av fjärrvärme. Vi har ett abonnemang för värmereglering som utgår från några stycken referenslägenheter runt om i föreningen. Termostaten på radiatorer i lägenheten ska vara helt öppen. Har du för varmt eller för kallt i lägenheten så kontakta fastighetsskötaren. Då genomförs en mätning av temperaturen i lägenheten för att se om vi måste ingripa med åtgärder.

 

Varmvatten

 

Varm- och kallvatten ingår i månadsavgiften. Om det tar lång tid innan du får varmvatten bör du kontrollera din blandare. I de fall backventil i blandaren saknas eller om den har satts igen med hänvisning till kalk ska blandaren bytas. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ha en fungerande blandare.

 

Balkong

 

Några bostadsrätter i föreningen har egen balkong. Precis som med den övriga bostadsrätten ska du givetvis sköta om den också. Glöm exempelvis inte att hålla balkongen fri från snö under vintern. Tänk gärna på att inte mata fåglar från balkongerna eller fönsterbleck då fåglar förorenar och orsakar skador. 

 

Föreningen har dock också ett visst ansvar för balkongerna. Detta ansvar gäller underhåll av balkongerna samt ett visst ansvar för säkerheten för förbipasserande. Det är därför inte tillåtet att hänga balkonglådor på utsidan av räcket och om du vill sätta upp krokar, klädhängare eller dylikt i fasaden krävs tillstånd från styrelsen. Skaka inte heller mattor och andra föremål från balkonger och fönster. 

 

Markis

Markiser till balkonger och dylikt ska vara mörkblå utan sidostycken och utan fransar/tygkant i framkant. Ansökan om tillstånd sker till styrelsen, bifoga bild och färgprov.

 

Tillgång till lägenhet vid entreprenad

 

Tillträde till lägenheten måste lämnas till föreningen när den ska utföra sådana arbeten som inte åligger bostadsrättsinnehavaren, exempelvis ventilationskontroll, sotning eller installationer vilket framgår av Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap 13§.

 

När föreningen behöver genomföra arbeten i din lägenhet kan du välja mellan att vara hemma eller lämna nyckel enligt anvisning på avisering. Markera nycklar gärna med en namnbricka. Styrelsens mål är att i god tid avisera om dessa arbeten innan de tar plats, senast fyra veckor innan i trappuppgången och senast två veckor innan i din brevlåda.