På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Din lägenhet

Information om ditt boende – HSB Portalen

På HSB Portalen finns allting samlat på ett och samma ställe om allt du behöver veta om ditt boende. 

Här kan du exempelvis hitta information om din bostad, avier och OCR-nummer, följa överlåtelser, se bosparpoäng, läsa om dina medlemsförmåner och ta del av aktuell information som påverkar ditt boende.  

Logga in via webben Gå till www.hsbportalen.se och knappa in ditt personnummer. Lösenordet har du fått i ett postalt utskick från HSB. Vid eventuella frågor gällande detta kontakta HSB service center. 

Underhåll av lägenheten Du som medlem ansvarar och bekostar själv att hålla lägenhetens inre med tillhörande utrymmen i gott skick. Föreningen ansvarar för husets skick i övrigt. 

För tydligare riktlinjer om vilket ansvar som ligger på bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen hänvisas till stadgarna. Dessa hittar du på föreningens hemsida.

 

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Som medlem i föreningen är det ett krav att du har en personlig hemförsäkring med bostadsrättstillägg.  

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig och underhållsskyldig för fast inredning som till exempelvis badrum och kök, till skillnad från i en hyresrätt där fastighetsägaren är den som har det ansvaret. Vid en eventuell skada kan den enskilde bostadsrättsinnehavaren ställas inför kostsamma följder och det är därför mycket viktigt att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. 

Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna enbart ett bostadsrättstillägg som fristående försäkring, alltså utan själva hemförsäkringen, vilket kan vara aktuellt om du hyr ut i andra hand. Prata med ditt försäkringsbolag kring vilken lösning som är bäst för dig

 

Brandvarnare

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Funktionstesta brandvarnaren regelbundet och byt batteri minst en gång per år, gärna inför julhelg och semester. 

 

Fönster med energiglas

Den inre glasrutan i de flesta lägenheter är ett så kallat energiglas. På den sidan av glaset som är närmast ytterrutan sitter en tunn genomskinlig metallfilm. Undvik att använda vassa metall-redskap när du tvättar den sidan av fönstret eftersom metallfilmen då kan skadas.

 

Vinds- och källarförråd

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda något annat förråd än det vindsförråd som hör till lägenheten. Förråden i källaren ägs av föreningen och går att hyra kostnadsfritt. 

Dörren till förrådet ska vara låst, oavsett om du förvarar något i förrådet eller inte. Enligt brandskyddsbestämmelserna får ingenting förvaras i gångarna. Ställer du saker där riskerar du att det transporteras bort även om det är märkt med namn och lägenhetsnummer. Vind- och källarrensning görs vid behov.  

Vid överlåtelse av bostadsrätten är det säljarens skyldighet att se till att rätt förråd överlämnas till köparen städat och tömt. Kontakta fastighetsskötaren om du saknar förråd.

 

Renoveringar och ombyggnader

Renovering av lägenheterna i vår anrika fastighet bör alltid ske med omsorg. Spara gärna originaldelar av snickerier och likande, sådana detaljer kan höja värdet på lägenheten vid en framtida försäljning.  

Om hantverkare anlitas är det viktigt att dessa är behöriga att utföra det specifika arbetet. Kom ihåg att bostadsrättsinnehavaren är ytterst ansvarig om något går fel, så kontakta gärna styrelsen vid eventuella oklarheter. 

När du renoverar är det bra att informera grannar om hur länge renoveringen kommer att pågå. Du är själv ansvarig för att det inte sprids byggdamm och att gammal lägenhetsinredning forslas bort t.ex. byggsäckar. 

Mindre justeringar

Mindre reparationer, som målning, tapetsering och golvslipning, kräver normalt inte tillstånd. Det kan dock vara bra att informera styrelse, fastighetsskötare och grannar inför renovering, speciellt om hantverkare anlitats för att utföra arbetet.  

Större ombyggnationer

Större ombyggnader kräver tillstånd Ombyggnationer som påverkar eller kan påverka värme, vatten eller ventilation (VVS), el, gas eller planlösning, kräver tillstånd från föreningen. Tillstånd ska lämnas innan arbetet får påbörjas och söks via särskild blankett som du hittar på föreningens hemsida. 

 

Golv

Om innergolvet är borttaget fungerar brädgolvet som ljudförstärkare. Lägg därför på mjuka mattor och ta av dig skorna inomhus och tänk på att golvet blir kallare utan isolering. Den som stör grannar kan tvingas återställa golvisoleringen.

 

Lägenhetsdörren

Utsidan av dörren måste följa föreningens riktlinjer och namnet på ägaren ska finnas på brevinkastet. Bokstäver till brevinkastet hämtas hos fastighetsskötaren, läs mer under Nyinflyttad, ovan. I trappuppgångarna på Lindhagensgatan 63-67 skyltas namnet på de namnskyltar som föreningen låtit sätta upp på dörrarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ett helt och fungerande brevinkast. 

Nej tack till reklam-skyltar ska hålla ett enhetligt utseende i portarna. Därför finns en godkänd klisterdekal hos fastighetsskötaren. Endast denna dekal får användas och den ska placeras på metallramen runt brevinkastet. 

Eventuellt företagsnamn eller andrahandshyresgästs namn sätts också på metallramen. Inga meddelanden får sitta på dörrens målade yta som är känslig. På namntavlorna i portarna skyltas inga företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster.

 

Säkerhetsdörr/gallergrind

Om du vill montera en gallergrind innanför dörren krävs inget tillstånd. Installationen måste dock vara fackmannamässigt utförd. Installation av säkerhetsdörr kräver godkännande av styrelsen.  

Tänk på att aldrig låsa gallergrind eller säkerhetsdörr med nyckel från insidan, detta med hänvisning till brand- och utrymmningssäkerhet. 

Dörrarnas utseende

På de adresser där spegeldörrar är standard ska dörrens yttersida ha tre speglar i samma proportion som originaldörren och målas med samma kulörer. Brevinkastet ska sitta på motsvarande ställe.  Detaljer som trycke och nyckeltavlor ska vara i blank krom. För övriga adresser gäller att den nya dörrens utsida ska vara lik originalet avseende material och färg.

Sätt inte upp lappar på dörrens träytor då dörren kan skadas. Fäst dessa på brevinkastet.  

Bifoga alltid ritning av dörrens utsida och beskrivning av dörren med ansökan om montering av säkerhetsdörr. 

Särskilt erbjudande

BRF Kalkonen erhåller ett förmånligt erbjudande tillsammans med dörrleverantören Secor. Du finner mer information och beställningsformulär i bifogad fil längst ner av denna sida. 

 

Ringklocka

Flertalet lägenheter är försedda med ringklocka kopplad till central ringanläggning (12V). Om du vill byta ringklocka, anlita en fackman, då det annars finns risk för kortslutning av ringanläggningen vilket drabbar upp till 100 av dina grannar. Föreningen måste vid sådant fall debitera dig för reparation. 

Om du vill kan du låta en fackman installera en batteridriven ringklocka, men tänk på att den befintliga ringknappen ska användas. Om du vill byta knapp så kontakta styrelsen. Föreningen ansvarar för att ringström finns till lägenheter som saknar batteridriven ringklocka. Ringklockans funktion är i övrigt lägenhetsinnehavarens ansvar.

 

El och elspis

I proppskåpet i lägenheterna finns normalt endast enfas-el och tio-amperessäkringar. Huvudsäkringen för lägenheten sitter i elskåpet i trapphuset och är vanligtvis på 25 ampere. Hit är även trefas-el framdraget. 

Detta medför att en elektriker kan komplettera proppskåpet med en säkring på 16 ampere eller 20 ampere. Möjlighet finns även att låta en elektriker dra upp trefas-el från elskåpet i trapphuset till din lägenhet. Detta bekostas av medlemmen själv 

Tänk på att effektuttaget i varje lägenhet är begränsat. Detta kan ha betydelse i samband med renoveringsarbeten, vid exempelvis golvslipning kan eventuellt endast en maskin köras åt gången.

Installera elspis

Om du vill installera elspis måste du kontrollera vilken säkring den fordrar och om den fungerar med enfas-el eller om den kräver trefas. 

Elmätare

Elmätare finns för varje lägenhet. Om du vill ha mätaren avläst kontaktar du fastighetsskötaren och meddelar beteckningen på din undercentral (framgår på säkringstavlan i hallen). Beteckningen hittar du i form av en bokstav och en siffra i ena hörnet av tavlan.

Jordfelsbrytare

Fastigheten är inte försedd med jordfelsbrytare.

 

Gas

Flertalet av bostadsrätterna är utrustade med stadsgas. Gasen levereras av Stockholm Gas AB och debiteras med fast årsavgift. Föreningen ansvarar för gasledningen fram till och med huvudkran. Huvudkranen ska vid normal användning endast stängas av vid byte av spis och dylikt.

Om du överväger att ta bort eller skaffa gasinstallation, kontakta Stockholm Gas, men läs först under rubriken El och elspis, ovan.

 

Värme och ventilation

Föreningens ventilation bygger på självdrag. Systemet fungerar på så sätt att luft ska cirkulera in från vardagsrum och ut genom kök.

Installation av spaltventil i fönster ska förbättra denna tillförsel av ny luft, spaltventil ska vara öppen året runt för gott klimat i lägenheten. Inga elektriska fläktar får kopplas till ventilationen.

Vi har ett abonnemang för värmereglering som utgår från några stycken referenslägenheter runt om i föreningen. Termostaten på radiatorer i lägenheten ska vara helt öppen. Har du för varmt eller för kallt i lägenheten så kontakta fastighetsskötaren. Då genomförs en mätning av temperaturen i lägenheten för att se om vi måste ingripa med åtgärder.

 

Varmvatten

Om det tar lång tid innan du får varmvatten bör du kontrollera din blandare. I de fall backventil i blandaren saknas eller om den har satts igen med hänvisning till kalk ska blandaren bytas. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ha en fungerande blandare.

 

Balkong

Några bostadsrätter i föreningen har egen balkong. Precis som med den övriga bostadsrätten ska du givetvis sköta om den också. Glöm exempelvis inte att hålla balkongen fri från snö under vintern. Tänk gärna på att inte mata fåglar från balkongerna eller fönsterbleck då fåglar förorenar och orsakar skador. 

Föreningen har dock också ett visst ansvar för balkongerna. Detta ansvar gäller underhåll av balkongerna samt ett visst ansvar för säkerheten för förbipasserande. Det är därför inte tillåtet att hänga balkonglådor på utsidan av räcket och om du vill sätta upp krokar, klädhängare eller dylikt i fasaden krävs tillstånd från styrelsen. Skaka inte heller mattor och andra föremål från balkonger och fönster.

 

Markis

Markiser till balkonger och dylikt ska vara mörkblå utan sidostycken och utan fransar/tygkant i framkant. Ansökan om tillstånd sker till styrelsen, bifoga bild och färgprov.

 

Tillgång till lägenhet vid entreprenad

Tillträde till lägenheten måste lämnas till föreningen när den ska utföra sådana arbeten som inte åligger bostadsrättsinnehavaren, exempelvis ventilationskontroll, sotning eller installationer vilket framgår av Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap 13§.

När föreningen behöver genomföra arbeten i din lägenhet kan du välja mellan att vara hemma eller lämna nyckel enligt anvisning på avisering. Styrelsens mål är att i god tid avisera om dessa arbeten innan de tar plats, senast fyra veckor innan i trappuppgången och senast två veckor innan i din brevlåda.