Ägare och överlåtelse

Ägarförhållande

 

Bostadsrätten ska bebos av medlem i föreningen. Det innebär exempelvis att föräldrar inte kan äga en bostadsrätt och låta sina barn bo där, detta är då att betrakta som en olovlig andrahandsupplåtelse. Styrelsen godkänner högst två delägare med minsta ägarandel om 25%. När det gäller juridisk person så accepteras det enbart i de fall då en lägenhet är registrerad som lokal. Lägenheter går ej att sälja till juridisk person.

 

Överlåtelser och pantförskrivningsavgift

 

Föreningens administration av överlåtelser och pantsättningar sköts av Nabo. En avgift på 3,5 % av prisbasbeloppet tas ut av säljaren vid varje överlåtelse. Föreningen tar ut en avgift för varje pant, dvs varje lån på lägenheten, som registreras. Avgiften uppgår till 1,5 % av prisbasbelopp. Avgiften tas ut av låntagaren.