Årsstämma

Årsstämma/Föreningsstämma hålles i maj/juni varje år. Motioner skall vara styrelsen tillhanda innan 31 januari. Se stadgar.

Du är som medlem i föreningen ansvarig för hur förvaltningen av fastigheten sköts. Ett bra sätt att ta del av hur föreningen gör det är att delta på årsstämman

Glöm inte att prata med valberedningen för att se vad du kan hjälpa till med. Föreningen är beroende av att det finns en styrelse.

 Mer information om hur det fungerar och mallar du kan använda hittar du i denna sida.