Överlåtelse av bostadsrätt

Överlåtelse

För att överlåtelsen av din lägenhet skall gå så smidigt och snabbt som möjligt finns det några saker du själv bör göra.

·         Kontakta styrelsen i god tid före försäljningen och begär tillsyn av lägenheten.

Detta innebär att det görs en kontroll av bland annat ventilation, värme och elinstallationer, samt de områden som föreningen ansvarar för. Anledning till det är att säkerställa att eventuella ändringar som har gjorts i lägenheten är gjorda i enlighet med de regler som har fastställs för ombyggnation och renovering. Det kan ses som en kvalitetskontroll som kan läggas till lägenhets information i samband med försäljning.

Observera att tillsynen av lägenheten är ett krav för att Styrelsen ska godkänna försäljning.

Kostnaden för kontrollen betalas av lägenhetsinnehavaren innan försäljning.

 

·         Vid försäljning ska hyresavtal på extra förråd, garage och/eller p-plats avslutas, om du har det. Dessa avtal har en månads uppsägningstid, därför är det viktig att du informerar styrelsen i god tid så att detta registreras.

 

Utflyttning

När försäljning är klar och Styrelsen har godkänt det är det dags att förbereda sig för utflyttningen. Det finns några saker att tänka på.

Vid försäljning av lägenhet har säljaren ansvar att överlämna:

·         Tre taggar samt tre nycklar som går till källaren och porten.

Om nyckel eller tagg saknas måste detta anmälas till Styrelsen som inaktiverar den saknade taggen. Den förlorade nyckel/tagg kan beställas på föreningens websida under ”Service”, kostnaden är 260 kr/tagg och betalas av säljaren.

 

·         1 router och 1 HD-digitalbox med fjärrkontroll som ägs av föreningen.

Kom ihåg att kontakta Telia och säga upp eventuella extra tjänster som inte ingår i paketet som föreningen tillhandahåller alla medlemmar.