Parkeringsplats och garage

Parkering

 

 

Parkeringsplatser

 

Parkeringsplatser med och utan el-stolpe finns att hyra.


Parkering får absolut inte ske på gården. Dock är det tillåtet att en kort stund, max 30 min, stå utanför portarna för i- och urlastning av bagage. 

 

Att tvätta bilen är inte heller tillåtet på gården. Tänk på miljön och gör detta på avsedd plats. tex en bensinmack.

 

Tänk på att den kommunala parkeringsfickan på Annebodavägen har bestämmelser enligt parkeringsskylten och allmänna parkeringsregler, 10m från vägkorsning.

Intresseanmälan för parkeringsplats görs på Servicesidan, Parkeringsplats / Garage anmälan.

 

 

Garage


Garagen skall användas till förvaring av egen bil. Garagen får ej användas som förråd.

 

Motor/ kupévärmare kabel får ej användas till bil utanför garaget. För detta skall man hyra parkeringsplats med elstolpe. (se Parkeringsplatser)

 

Vintertid får inga bilar parkeras utanför garagen pga. snöröjning.

 

Tänk på att öppna och stänga garaget med försiktighet så att du inte stör grannar.

 

Dörrkonstruktionen är bultad i betongen och stör lägenheterna ovanför garagen.

 

Garagenycklar lämnas till styrelsen vid uppsägning av kontrakt.

 

Intresseanmälan för garageplats görs på Servicesidan, Parkeringsplats / Garage anmälan.