Brandskydd

Brandskydd

Brandlarm och utrymningsvägar

Enligt lag ska varje bostadsrätt ha minst en fungerande brandvarnare installerad. Det är föreningens ansvar att se till att lägenheterna har en fungerande brandvarnare. Därefter är det du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att den är monterad på ett korrekt sätt och fungerar (testa batteriet med jämna mellanrum).

I flerbostadshus ska varje lägenhet utgöra en egen brandcell. Det betyder att om det brinner hos din granne ska branden normalt inte kunna sprida sig till din lägenhet inom 60 minuter. Det ger räddningstjänsten tid att göra en insats.

 

Brandvarnare

I alla bostäder ska det finnas en fungerande brandvarnare. Föreningen tillhandahåller brandvarnare men underhåll av brandvarnare, exempelvis batteribyte, är ditt ansvar som bostadsrättshavare. Brandvarnaren bör sitta i takets högsta punkt, inte på väggen. Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våning, samt i eller vid sovrum.

Testa din brandvarnare en gång i månaden, genom att trycka på testknappen. Vill du ha en påminnelse när det är dags att testa din brandvarnare anmäl dig till https://aktivmotbrand.msb.se/

Byt hela brandvarnaren minst var tionde år! Även om man har satt i nytt batteri och brandvarnaren blinkar som den ska, och ljuder när man trycker på testknappen så ska man komma ihåg att brandvarnare är förbrukade efter tio år.

Det är bra om du själv också skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt, gärna 180 x 120 centimeter stor.

 

Åtgärder vid brand

Utrymning vid eventuell brand sker via trapphuset. Tänk på att rök och mörker försvårar utrymningen. Det är alltid bra att ha en ficklampa med magnet på kylskåpet, även bra vid strömavbrott.

Om det brinner hos en granne och trapphuset är rökfyllt bör du vänta i din lägenhet, tills branden är släckt, eller tills du får hjälp att utrymma via fönster med räddningstjänstens stegar.

Om det brinner i din egen lägenhet ska du utrymma. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att hindra att branden sprider sig och att röken fyller t.ex. trapphuset.

För att underlätta för dig själv att komma ut under en utrymning, och för räddningstjänsten att komma in, ska du aldrig förvara saker i trapphus, källarkorridorer och så vidare, till exempel barnvagnar och rullatorer. De kan blockera vägen ut, eller i värsta fall användas till att starta en brand i.

1. RÄDDA först de som är i uppenbar fara

2. LARMA brandförsvaret genom 112 och meddela

·        var det brinner

·        om det finna innestängda människor

·        vad som brinner

·        vem som ringer

3. VARNA övriga som kan hotas av branden

4. SLÄCK branden om det bedöms möjligt

 

Här kan du läsa mer om hur du skyddar ditt hem: