För dig som parkerar i garaget P2

22 januari 2023 Från och med vecka 7 till och med vecka 18 kommer en viss förändring att ske för er som parkerar mot mitten.

Under perioden kommer en del av parkeringsplatsen att spärras av för att undvika skador på fordonet under pågående renovering. 

Alla kommer att ha sin vanliga parkeringsplats men behvöer parkera en bit utanför själva rutan, cirka 1,5 meter från räcket. 

Detta avser parkeringsplatserna 368-382, 383-397 samt 446-450.

När avspärrningen är borttagen kan man återgå till normalläge och parkera hela vägen in. 

Tack för samarbetet.