Om föreningen

Minnebergs samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning som alla fastigheterna i Brf Sandvik, Brf Tranan, Brf Svartvik, Brf Tangen har nytta av.

Den gemensamma egendomen för fastigheterna innefattar sådant som värme, varmvatten, ventilation, sopsugsanläggning, miljöhus, garage, gemensamhetslokaler och bredband. Det är de fyra bostadsrättsföreningarna, de juridiska personerna, som är medlemmar i samfällighetsföreningen.

Läs mer om bostadsrättsföreningarna och samfälligheten här.

Läs mer om samfälligheter på Lantmäteriets webbplats

Vill du veta vilka som ingår i samfällighetens styrelse finns detta under rubriken Styrelsen. Har du frågor till samfällighetsföreningen är det enklast att du som boende vänder dig till din bostadsrättsförenings styrelse. Men det går också bra att skicka mejl till samfällighetens styrelse på info@minneberg.se.

Stadgar för Minnebergs samfällighetsförening

En samfällighet och fyra bostadsrättsföreningar

Läs mer om hur samfälligheten och de fyra bostadsrättsföreningarna hänger ihop.