Om Minneberg

Minneberg uppfördes i mitten på 80-talet på en udde vid västra stranden till Ulvsundasjön, ca 10 minuters promenad eller några minuters bussresa från Alviks Torg. I Minneberg finns fyra bostadsrättsföreningar som tillsammans har en samfällighet. En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter.

Den gemensamma egendomen som det handlar om i Minneberg innefattar bland annat gemensamma lokaler (samlingslokaler, motionslokal, tekniska lokaler etc), parkeringsgarage, energisystem, sopsugsanläggning, miljöhus, bredband och vissa markområden.

Minnebergs samfällighet består  av de fyra bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan.

Längs med strandpromenaden finns badplats, småbåtshamn, bryggor och gott om grillplatser. Inom området finns även två större samlingslokaler samt lokaler för vävning, snickeri, motion, pingis, bastu m.m. Här finns också fem övernattningslägenheter för uthyrning samt en livlig föreningsverksamhet med bl.a bridgeklubb, båtklubb, fotoklubb och motions- och pingislokaler.

För barnfamiljen kan det vara skönt att veta att Minneberg har begränsad biltrafik och mängder med små mysiga lekplatser och grönområden inom området och närhet till den stora lekparken vid Tranebergsängen.

 

En samfällighet och fyra Brf

Läs mer om hur samfälligheten och de fyra bostadsrättsföreningarna hänger ihop.