Skräp efter jul – extra container

24 december 2022 För att slippa allt julklappspapper som svämmar över i miljöhuset kommer samfälligheten att ställa en container utanför grovsoprummet under perioden 27 decem­ber till och med 30 december.

I denna container får restavfall samt papper och kartong läggas. Kartonger ska vikas ihop.

Tänk på att sortera rätt, varje felsorterad sak kostar samfälligheten pengar, vilket i slutänden betalas av oss som bor här i Minneberg.

Julgranen kan med fördel lämnas till återvinning där den omvandlas till biokol och fjärrvärme. Se svoa.se/jul för närmaste insamlingsplats eller lämna den på återvinningscentralen. Om den barrar mycket när du tar ut den, så sopa gärna efter dig så ser det trevligare ut i trapphuset, och glöm inte att ta bort allt glitter etc innan du kastar den.