Sorteringsguide

01 maj 2023 Alla vi vill vara rädda om miljön men då är det också viktigt att sortera rätt. Hantering av återvinning och avfall i Minneberg behöver vi sköta med omsorg och vara noga med att sortera rätt. Felsortering är kostsam och drabbar i slutändan dig som boende. Likaså är det viktigt att du tar ansvar för att forsla bort sådant som inte tas om hand här i Minneberg.

I Miljöhuset sorterar vi förpackningar och inget annat. Allt annat skall forslas bort till närmste återvinningscentral eller lämnas i containern som finns utanför miljöhuset sista helgen i månaden (ej juli). 

Mer om hur vi sorterar och återvinner i Minneberg kan du läsa i den sorteringsguide som delats ut till alla hushåll under veckan eller här på hemsidan

Ordning och reda, rätt sak på rätt plats gäller även för sopor. Det är viktigt att du källsorterar dina sopor på rätt sätt eftersom felaktig sortering kan medföra extra avgifter för föreningen.

Sorteringsguide