Ny förvaltare i Minneberg från 1 januari 2024

23 augusti 2023 Från årsskiftet kommer en ny förvaltningsentreprenör att anlitas av Brf Sandvik, Svartvik,Tangen och Tranan samt av Minnebergs samfällighetsförening. Fram till dess fortsätter HSB Stockholm att ha hand om förvaltningen till dess att avtalet löper ut den sista december i år. Under hösten sker arbetet med övergången till den nya förvaltaren.

Sedan långt tillbaka har samfälligheten och de fyra ingående bostadsrättsföreningarna gemensamt upphandlat förvaltning i området. Det  innebär allt från styrelsestöd och överlåtelser, till ekonomihantering, fastighetsskötsel och drift samt markskötsel. Under det senaste året, inför att det nuvarande avtalet på fyra år med HSB Stockholm löper ut den sista december, har en upphandling genomförts för att konkurrensutsätta leveransen av förvaltning.

En arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter från föreningarnas styrelser har lett arbetet med upphandlingen med stöd från en upphandlingskonsult. Ett omfattande arbete har gjorts för att ta fram underlag för en förfrågning till intresserade leverantörer. Utifrån kravställningen har en sammanvägd utvärdering gjorts av de inkomna anbuden från leverantörer.

Nu är det klart att det blir Fastighetsägarna Service som kommer att ta över förvaltningen. Beslut har fattats och avtal har ingåtts från 2024 t o m 2027. För dig som bor i Minneberg kommer det i princip inte att bli någon skillnad innan årsskiftet. Ett arbete påbörjas nu för att övergången från befintlig förvaltare till Fastighetsägarna Service ska bli så smidig som möjligt.

I kommande nummer av Minnebergsbladet kommer ytterligare information om bytet av förvaltare. Mer information kommer också under hösten till dig som boende i Minneberg. Målsättningen med avtal som nu ingåtts är att vi ska ha en god och kostnadseffektiv service som bidrar till ett trivsamt och väl fungerande boende för oss alla!

Om du har frågor, vänligen vänd dig till din Brfstyrelse eller mejla till info@minneberg.se