Problem med grindar i parkeringsgarage?

22 december 2022 Under en längre period har samfälligheten haft problem med att grindarna har stannat och ibland inte gått att öppna, och ibland inte gått att stänga. Leverantören Gunnebo har åtgärdat detta. 

Ibland händer det dock ändå att automatiken ändå fallerar, senast i början av december. Garageansvariga har konstaterat att strömförsörjningen för passersystemet slagits ut vid dessa tillfällen och det beror troligen på vatteninträngning i ledningssystemet. Felsökning och åtgärd av detta är beställd. 

Skulle det ändå hända att du fastnar bakom stängda portar finns enkla felsökningar: 

  • För det första måste fordonet backas bort så det står minst 5 meter från grinden. Står fordon framför grinden så finns risk att automatiken slår ifrån, eftersom det finns slingor som känner av fordon i marken.
  • Om inte taggläsaren reagerar så har troligtvis säkringen gått för passersystemet. Ring i sådant fall felanmälan på det nummer som står vid utfarten och berätta att passersystemet inte fungerar. Då kommer HSB att komma ut och öppna grindarna.
  • Om taggläsaren däremot reagerar men inte grinden går upp så är det fel på automatiken. Ring då felanmälan och begär att de gör en återställning av automatiken (de kan göra det på distans från kontoret). När återställningen är gjord, vänta en minut och prova igen. Om det fortfarande inte fungerar behöver servicetekniker från felanmälan komma ut och öppna grindarna.

På kvällstid har vi erfarenheter av att jouren ibland kan dröja rätt så länge. Ring alltid till jouren i en akut situation där du inte kan komma ut, men mejla samtidigt till garage@minneberg.se. Om någon förtroendevald med nyckel till grinden är hemma och läser mejlen kan det finnas, åtminstone under normal kvällstid, någon som kan öppna grindarna med kortare varsel än jouren. Ange alltid kontaktinformation (namn och mobilnummer) så att du lätt kan nås. Om grinden öppnas av frivillig så är det din skyldighet att ringa och avboka utryckningen från jouren då du begärt den.

Observera att detta är en åtgärd från någon av de förtroendevalda som enbart sker i mån av tid. Om det inte kommer någon så får ni vänta på jouren.

På förekommen anledning vill vi från samfälligheten också påminna om att du inte får försöka öppna grindarna med våld. Om detta sker och komponenter går sönder så blir du som haft sönder dessa skyldig att betala för skadorna.