Om de fyra Brf:erna

Nedan presenteras i korthet de fyra bostadsrättsföreningar som ingår i samfälligheten.

 

Brf Sandvik

Föreningens fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Sandvik 15–16 i Bromma, Stockholm. På fastigheterna finns två byggnadskroppar med bostäder.

Kortfakta

 • 118 bostadsrättslägenheter
 • Tre verksamhetslokaler
 • Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 9233 m2.
 • Medelytan per lägenhet är 78 m2

Portar och adresser

Lägenheterna i föreningen fördelar sig på fem portar enligt följande:

 • Svartviksslingan 104-108, 23 lägenheter
 • Svartviksslingan 110, 27 lägenheter
 • Svartviksslingan 112, 29 lägenheter
 • Svartviksslingan 114, 10 lägenheter
 • Svartviksslingan 116, 29 lägenheter

Länk till Brf Sandviks webbplatsBrf Svartvik

Föreningens fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Svartvik 1–6 i Bromma, Stockholm. På fastigheterna finns sju byggnadskroppar med bostäder samt en parkeringsanläggning (P2) och en större samlingslokal (Badviken). Parkeringen och samlingslokalen är en samfällighet gemensam för Brf Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan och förvaltas av Minnebergs Samfällighetsförening.

Kortfakta

 • 327 bostadsrättslägenheter
 • 3 verksamhetslokaler (2 förskolor, 1 konotslokal)
 • Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 24 280 m2.
 • Medelytan per lägenhet är 74 m2

Portar och adresser

Lägenheterna i föreningen fördelar sig på 20 portar enligt följande:

 • Svartviksslingan 9, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 11, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 13, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 15, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 19, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 21, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 23, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 25, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 27, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 29, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 31, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 33, xx lägenhete
 • Svartviksslingan 35, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 37, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 39, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 41, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 43, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 45, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 47, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 49, xx lägenheter

Länk till Brf Svartviks webbplats

 

Brf Tangen

Föreningens fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Minneberg 1–6 i Bromma, Stockholm. På fastigheterna finns sju byggnadskroppar med bostäder samt en parkeringsanläggning (P1) och en större samlingslokal (Båtviken). Parkeringen och samlingslokalen är en samfällighet gemensam för Brf Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan och förvaltas av Minnebergs Samfällighetsförening.

Kortfakta

 • 304 bostadsrättslägenheter
 • 21 verksamhetslokaler (varav 2 förskolor, 2 kontorslokaler)
 • Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 22 211 m2.
 • Medelytan per lägenhet är 73 m2

Portar och adresser

Lägenheterna i föreningen fördelar sig på 21 portar enligt följande:

 • Svartviksslingan 51, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 53, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 55, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 57, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 59, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 61, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 63, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 65, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 67, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 69, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 71, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 73, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 75, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 77, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 79, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 81, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 83, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 85, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 87, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 89, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 91, xx lägenheter

Länk till Brf Tangens webbplats


Brf Tranan

Föreningens fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Svartvik 12-14 i Bromma, Stockholm. På fastigheterna finns tre byggnadskroppar med bostäder.

Kortfakta

 • 161 bostadsrättslägenheter
 •  3 verksamhetslokaler (butik, daghem och kontor)
 • Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 12 700 m2.
 • Medelytan per lägenhet är 78 m2

Portar och adresser

Lägenheterna i föreningen fördelar sig på 6 portar enligt följande:

 • Svartviksslingan 82, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 86, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 88, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 94, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 96, xx lägenheter
 • Svartviksslingan 102, xx lägenheter

Länk till Brf Tranans webbplats

En samfällighet och fyra Brf

Läs mer om hur samfällgheten och de fyra bostadsrättsföreninigarna hänger iihop.