Minnebergs historia

I mitten av 1980-talet omvandlade HSB Stockholm ett gammalt industriområde i Traneberg i stadsdelen Bromma till ett nybyggt bostadsområde med närmare 1 000 bostäder. Området fick namnet Minneberg.

I området finns fyra bostadsrättsföreningar, Brf Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan. Inflyttningen i föreningen skedde etappvis under 1986 och 1987. År 2009 K-märkte Stockholms stadsmuseum fastigheterna. ”Minneberg är ett av de främsta exemplen på ett enhetligt postmodernistiskt område i Stockholm” löd en av motiveringarna till beslutet.

I samband med 20-årjubileet togs två publikationer fram som berättar områdets historia. Tryckta upplagor är slut, men utgivare och författare har givit tillstånd till publicering på samfällighetens hemsida. Klicka nedan på länken för respektive del av boken.