Bilder av lokaler

På undersidorna här finns bilder på gemensamma lokaler som finns tillgängliga för boende i Minneberg. Bilderna är tagna under 2022 av fotoklubben i Minneberg och kan laddas ner och användas fritt. Om högre upplösning önskas, kontakta samfälligheten på info@minneberg.se.