Säkerhetstips

Nunnan är en trygg förening, men säkerhetsfrågor blir ibland aktuella. Här finns information och tips.

Genom åren har det förekommit inbrott i föreningen. I några fall har tjuvarna brutit upp dörrarna med kofot, i andra fall dyrkat upp låset.

 Förslag på åtgärder för att öka säkerheten:

 - Se till att portar och soprumsdörrar går igen ordentligt.

- Undvik att ställa upp portarna när ingen bevakar dem.

- Var försiktig med att lämna ut portkoden.

- Var uppmärksam på personer som kommer in i fastigheten och inte är kända grannar/besökare.

 Dörrar, karmar och lås

 Enligt föreningens stadgar ansvarar varje medlem själv för ytterdörrar (dock inte målning av utsidan), karmar och lås.

Marknaden för dessa produkter är stor och svåröverskådlig. Det är svårt att ge en samlad bild och tydliga råd till den som eventuellt vill uppgradera säkerhetsnivån kring sin lägenhetsdörr. Kostnadsnivån för olika åtgärder skiljer sig mycket åt, från några hundralappar till många tusen.

 Några exempel:

- Låskåpa. Skruvas enkelt fast för att täcka låsvredet från insidan. Förhindrar att tjuvar kan vrida om låset genom brevlådan. Kostar några hundralappar, och säljs bland annat av Kungslås.

- Säkerhetshake. Skruvas fast i karm och dörr och säkrar dörren inifrån när man är hemma.

- Larm.

- Gallergrind.

- Ny säkerhetsdörr. Kostar cirka 25 000 kr. (Vi har redan säkerhetsdörrar, men det finns uppdaterade varianter att köpa.)

- Dörrbleck som täcker springan mellan lås och karm och gör det något svårare att stoppa in en kofot. Några hundralappar.

- ”Preventskyddet” hindrar inbrott med kofot genom en låsförstärkning som förankras i betongen. Cirka 8 000 kr. Säljs av tillverkaren själv, troligen snart även av Kungslås.

 Kungslås på Fleminggatan är föreningens låspartner, vilket innebär att de ansvarar för vårt nyckelsystem. Där kan man också beställa kopior på sina nycklar.

  OBS! En lösning som INTE rekommenderas är så kallade hakreglar, eftersom de inte kan monteras i våra dörrar utan att karmen försvagas.