Värmen i lägenheterna

Under hösten 2017 sker en omfattande översyn av värmesystemet. Läs också mer nedan om hur värmen fungerar och vad som går att göra om det känns kallt.

Lägenheterna i Nunnan värms upp med fjärrvärme från Fortum, som kanaliseras genom undercentralen i källaren på G33 ut till elementen i lägenheterna. Termostaten i undercentralen är satt till 21 grader, vilket är en etablerad standardnivå.

Den faktiska temperaturen i lägenheterna kan variera. Mätning av temperaturen görs mitt i rummet, en meter från golvet. På golvet och vid fönstren är det i allmänhet kallare.

Elementen är i normalfallet svala.

Ofta är det kallare i lägenheterna när temperaturen ligger runt nollstrecket. Undercentralen har då svårast att ställa in sig rätt.

Det förekommer att Fortum stundtals stänger av fjärrvärmen i samband med till exempel arbeten på ledningar.

 

Tips om det känns kallt:

- Flytta bort möbler som blockerar elementen.

- Lägg mattor på golven.

- Om något enstaka element har en ojämn temperatur, varmt upptill och kallt nertill, kan det behöva luftas. Luftning är normalt inte nödvändig av våra element och behöver inte utföras regelbundet. I vissa fall kan det dock behövas, då oftast på hösten. Den som inte har en luftningsnyckel kan köpa en sådan hos till exempel en låssmed. Vid luftning ska bara luft släppas ut, inte vätska, annat än några droppar som kommer när luften är ute.

- Ibland samlas luftbubblor i rören på elementen och det kan hjälpa att banka på röret med exempelvis ett hammarskaft.

- Titta på Fortums webbplats om de har publicerat information om driftavbrott.

- Ring HSB:s felanmälan (dagtid) eller i verkligt akuta fall jouren. Jourföretagets instruktion är att rycka ut om tre medlemmar oberoende av varandra har anmält att det är mycket kallt. Skälet är att olika personer kan ha olika uppfattning om temperaturen. Jourutryckningar är kostsamma.