Arbeten med varmvatten, ventiler och förebyggande av legionella fortskrider

Uppdatering varm- och kallvatten

Problemet att medlemmar ibland inte får varmvatten kvarstår delvis, trots många initierade åtgärder.

Hela Jarlaberg förses med varmvatten via en central som Stockholm Exergi levererar till. Det har visat sig innebära värmeförluster som gör att inkommande vatten till vår förening är på gränsen till för kallt. För att åtgärda det problemet ska Stockholm Exergi förse alla föreningar med primärvärme. Det arbetet ska vara klart hösten 2020.

När varmvattnet väl når vår förening, försämras flödet och kapaciteten av blandare som läcker och felkopplade handdukstorkar. I syfte att förenkla lokal vattenavstängning i föreningen (vilket krävs för att åtgärda fel) har alla sektionsventiler, stamventiler och STAD-ventiler bytts. Efter det arbetet finns sannolikt en del luft i systemet, vilket kan medföra att handdukstorkar inte blir varma. För att åtgärda, se ”Så luftar du din kalla handdukstork” på baksidan.

I inventeringen av blandare och handdukstorkar har HSB och Sofia Rör tyvärr inte fått tillträde till alla bostäder för inventering och åtgärd. Inte heller har alla som anmodats rättelse gjort detta. Arbetet pågår och styrelsen ber alla att vara samarbetsvilliga i denna viktiga fråga. Det är högsta prioritet med varmt och säkert vatten!

Ingen legionella i vattnet – fortsatta åtgärder och tester
Efter sanering och åtgärder finns det inte längre legionellabakterier i vårt vatten. Tills dess att alla vattenrelaterade insatser i föreningen och Jarlaberg är klara, kommer vi att fortsätta med frekvent provtagning. Närmast sker detta i april och maj.