Parkering

Garageplats
Samfälligheten äger ett flertal garagehus i Jarlaberg där man kan hyra parkeringsplats.
Priserna varierar och tillhandahålls av Cemi.

Kö till parkeringsplatserna förekommer.

För att ansöka om garageplats, kontakta:
Cemi på telefon 0774-400 990 vardagar mellan kl. 07.00 - 16.00
alt. via mail jarlaberg@cemi.se

Garagenycklar erhålles av Cemi, inte av föreningen.

Parkeringsförbud/stoppförbud på gatan
Det råder parkeringsförbud längs hela Diligensvägen och stoppförbud på onsdagar vintertid för att kommunen ska kunna snöröja vägen och trottoaren.

P-platser utanför garaget
De finns avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför garaget på Diligensvägen. Biljettautomaten står i hörnet av garaget. Ifall det är fullt på dessa platser kan det finnas lediga platser på garagets tak (skyltat), vilket dock kräver att någon som hyr parkeringsplats i garaget öppnar garageporten med nyckel. Parkeringsbiljett krävs då på samma sätt. Parkeringsplatserna förvaltas av samfälligheten. Brf Nyckeln har inget inflytande på parkeringsplatserna och kan inte utfärda några temporära p-tillstånd eller dylikt.

Gården
Det råder MC- och bilparkeringsförbud på våra gårdar, utanför portar, gräsmattor och utanför uteplatser. Det är dock tillåtet att köra in på gårdarna för i- och utlastning i max 6 minuter. Om någon parkerar under längre tid går det bra att ringa Apcoa 08-18 77 40 som delar ut p-böter!

Medlemmar som ska flytta eller väntar på någon leverans bör informera leverantören om att större lastbilar ej kan köra in på gårdarna utan istället får parkera på infarten.

Mopeder
Mopedparkering finns utanför D 70.
OBS! Mopeder får endast rullas inne på gården och ska startas först ute på gatan.

Journummer till garaget 

Kontakta (DRF) Dygnet Runt Fastighetsservice 08-187 000