Polisen informerar

Huskurage

 

VID ORO FÖR VÅLD
OCH AV OMTANKE BER VI DIG: 

 

1. Knacka på hos grannen.

2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!