Container 23-25 augusti 2024

08 januari 2024

Passa på att rensa förråd och vind och släng det du inte vill ha kvar eller inte ska till återvinning!

Vanliga sopor för källsortering ber vi dig vänligast slänga vid standard återvinningsstationer då containern snabbbt blir full annars.

Bildäck och målarfärg får du som vanligt inte slänga här utan då hänvisar vi till särskild sopsortering.

Elektronikskrot ställer man bredvid containern alternativt i specifika kärl om det finns.