Extra föreningsstämma 2024

02 juni 2024

HSB Bostadsrättsförening Rödstjärten i Stockholm kallar härmed till extra föreningsstämma för att godkänna nya stadgar (bilagd vid kallelsen) och välja in fler styrelseledamöter då det blev färre antal än brukligt vid den ordinarie föreningsstämman. och intresse visats efteråt. Efter mötet blir det ett medlemsmöte där höjningar av föreningens parkeringsplatser diskuteras och vad i övrigt det finns frågor om.

 

Datum och tid: Tisdag 18 juni 2024 kl. 19:00, Fika från 18:30.
Plats: Samlingslokalen på baksidan av Manhemsgatan 7
Frågor? Maila oss på styrelsen@rodstjarten.se