Förseningar Fasadrenovering Vapengatan

02 juni 2021

Tyvärr har renoveringen av fasaden på Vapengatan blivit föresenad. Stora anledningen är som ni redan vet att förbättringar behövdes för att vi skulle godkänna jobbet. I början av maj påbörjades förbättringsarbetet av fasaderna och vi beräknade att det skulle vara klart nu i början av juni. Främst på grund av en väldigt regnig maj månad har renoveringen dragit ut på tiden vilket betyder att vi får räkna med att det pågår minst juni ut. 

Förbättringsarbetet utförs med skylift och görs i etapper, dvs en port i taget. Vapengatan 3 är så gott som färdig och arbete med Vapengatan 5 har påbörjats. 

Det är förbättring av fasad samt omfärgning på framsidan samt gavlarna på Vapengatan 3 och 11 som är det största jobbet. Baksidan kommer inte beröras så mycket vilket betyder att enbart vissa fönster kommer plastas in på baksidan och enbart vissa balkonger kan behöva plastas. Ni som berörs av det kommer att få information alternativt plast för att skydda.

När fasaderna är förbättrade kommer, som ett sista steg, socklarna att målas.

När arbetet är gjort kommer styrelsen att ta ställning till om vi godkänner arbetet eller inte.

Vi uppdaterar här så fort vi har mer information att komma med.

Tack för tålamod!