Container ytterligare 3 gånger i år! (2021)

02 juni 2021

Containern vi hade för några veckor sedan blev snabbt full så vi har beslutat att hädan efter ha container på plats 4 gånger per år istället för hittills, 2 gånger per år. Skönt att kunna rensa bort saker lite oftare och förhoppningsvis får vi mindre saker stående på "fel" platser (vindar, källargångar).

Årets tider när container är på plats: 
18 - 20 juni
27 - 29 augusti
19 - 21 november

Containern kommer stå på parkeringen på baksidan av Manhemsgatan.