Föreningsstämma 2023

03 maj 2023 Välkommen till föreningsstämma 22 maj

Brf Rödstjärten kallar till föreningsstämma måndagen den 22 maj kl. 19.00 i föreningens samlingslokal.

Det serveras kaffe med tillbehör från klockan 18.30

Inga motioner har inkommit inför årets stämma och styrelsen har heller inga förslag till beslut som ska tas upp på stämman.

Nedan hittar ni årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2022 samt fullmakt om du inte har möjlighet att närvara själv på stämman men ändå vill vara med och påverka.

Varmt välkommen!

Styrelsen