Föreningsstämma 2021

14 april 2021 26 april klockan 19:00 eller via poströstning 16 april - 23 april klockan 18:00

Med anledning av den rådande coronapandemin och för att minska ner smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman. 

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Rödstjärten genomförs därför i år enligt nedan:

Datum och tid för stämma: 26 april 2021 klockan 19:00 

Datum och tid för poströstning: 16 – 23 april 2021 till kl 18:00

Alla medlemmar har fått alla handlingar som behövs för att kunna avge sin röst via post mellan 16 april – 23 april till klockan 18:00. Den som poströstat förs in i röstlängden och anses därmed närvarande vid stämman. Mer detaljerad information kring hur poströstning genomförs finnas i kuvertet som delats ut i din brevlåda. 

Stämman kommer genomföras den 26 april klockan 19.00 i föreningens samlingslokal, Manhemsgatan 5-9, ingång från parkeringen. För att delta på stämman fysiskt krävs att man föranmäler sig. Anmälan: styrelsen@rodstjarten.se. Har man poströstat ska man ej deltaga personligen på föreningsstämman. Resultatet av omröstningarna kommer redivosas vid stämman samt i protokoll.

Vi uppmanar föreningens medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Varmt välkommen att göra din röst hörd via poströstning!


Styrelsen