Fasadrenovering Vapengatan 3-11

19 augusti 2020 Informationsmöte tisdag den 25:e augusti 2020 inför höstens fasadrenovering av Vapengatan 3-11.

 

 ANG FASADRENOVERING VAPENGATAN 3 - 11 

Nu närmar sig den aviserade fasadrenoveringen av Vapengatan 3 – 11. Föreningen har anlitat entreprenören Sehed Tresson AB för att under hösten utföra renoveringen. Vi beräknar att etableningen med byggnadsställningar etc kommer att starta i vecka 36 och fasadrenoveringen strax därefter.

Renoveringen kommer fortgå till vintern och invändigt jobb med fönster beräknas ske först i vår. Entreprenören kan i undantagsfall behöva komma in i enskilda lägenheter under hösten, om en sådan situation skulle uppstå kommer de kontakta lägenhetsinnehavaren separat. 

För mer information om fasadrenoveringen av Vapengatan 3 - 11 välkomnar vi till ett informationsmöte, den 25 augusti kl. 18.00.
Vi träffas vid flaggstången på innergården.

I samband med renoveringen kommer parkerade bilar behöva flytta från fasaden för att ge plats för byggnadsställningarna. Parkeringsinnehavarna kommer att kontaktas separat.

Samma sak gäller för de cyklar som står längs med fasaden, dessa behöver tas bort senast den 1 september. Vi hänvisar dessa under tiden för renoveringen till ordinare cykelförråd eller mangelrummet som tillfälligt cykelförråd.

Din balkong kommer även att behöva tömmas på saker och kommer under fasadrenoveringen inte kunna nyttjas.

Vid frågor kring detta går det bra att kontakta undertecknade på telefon

Malte Sigemalm   malte.sigemalm@hotmail.com    0708851036

Anna Wikström Eriksson   awikstromeriksson@gmail.com  0706234889

Tess Lindholm   tess@tsim.se  0700033463

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen