Föreningsstämma 2020

07 maj 2020 8:e juni klockan 19:00 eller via poströstning 1:a - 6:e juni klockan 18

Med anledning av den rådande coronapandemin och för att minska ner smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman. 

Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Rödstjärten genomförs därför i år enligt nedan:

Datum och tid för stämma: 8 juni 2020 klockan 19:00 

Datum och tid för poströstning: 1 – 6 juni 2020 till kl 18:00

I god tid innan stämman kommer alla medlemmar att få alla handlingar som behövs för att kunna avge sin röst via post mellan 1 juni – 6 juni till klockan 18:00. Den som poströstat förs in i röstlängden och anses därmed närvarande vid stämman. Mer detaljerad information kring hur poströstning ska genomföras kommer finnas i kuvertet som delas ut i din brevlåda. Information kommer även finnas angående en hänskjuten fråga från styrelsen om eventuellt byte av balkongfronter och balkongräcken.

Stämman kommer genomföras den 8 juni klockan 19.00 i föreningens samlingslokal, Manhemsgatan 5-9, ingång från parkeringen. För att delta på stämman fysiskt krävs att man föranmäler sig. Anmälan: styrlsen@rodstjarten.se. Har man poströstat ska man ej deltaga personligen på föreningsstämman. Resultatet av omröstningarna kommer redivosas vid stämman samt i protokoll.

Vi uppmanar föreningens medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Varmt välkommen att göra din röst hörd via poströstning!


Styrelsen