Styrelsen

Nedan ser du vilka som utsetts av stämman som ledamöter i Brf Sandviks styrelse vid föreningens senaste årsstämma.

Styrelsen är en bostadsrättsförenings ledning och verkställande organ. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen har också till uppgift att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation samt se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

 

Styrelsemedlemmar

Kontaka styrelsen främst genom att använda adressen info@brfsandvik.se.
Det gör det enklare att se till att frågan hanteras av rätt personer och du kan få svar snabbare.

 

Åsa Minoz, Ordförande, kontakt port 112
asa.minoz@brfsandvik.se

Karolina Olsson Hedlund, vice ordförande, kontakt port 116
karolina.hedlund@brfsandvik.se 

Oliver Nordenström, Ekonomiansvarig
oliver.nordenstrom@brfsandvik.se

Johan Hägglund, Sekreterare
johan.hagglund@brfsandvik.se

Susanna Nyström, Markansvarig, kontakt port 104-108
susanna.nystrom@brfsandvik.se

Göran Eriksson, vice ekonomiansvarig, kontakt port 114
goran.eriksson@brfsandvik.se

Helge Koponen, underhållsansvarig, kontakt port 110
helge.koponen@brfsandvik.se

Hans Larsson, HSB-ledamot

 

Styrelserummet 114B

Brf Sandvik har styrelserummet i en lokal mellan 114 och 116 med egen ingång från gatan. Styrelserummet är skyltat med 114B utanför dörren. Lokalen går att hyra. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

 

Styrelsemöten 

Brf Sandvik har styrelsemöten ungefär 10 gånger per år och alla medlemmar i föreningen är välkomna att komma med frågor eller synpunkter på dessa möten. I kalendariet kan du se när och var vi har möten.