Årsredovisningar

Årsredovisningen ger information om föreningens resultat och ekonomiska ställning från året som gått. Den består av två delar; en förvaltningsberättelse och en ekonomisk redovisning.

Förvaltningsberättelsen förklarar verksamheten i text. Den talar om vilka som har haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit under verksamhetsåret, antalet medlemmar m.m.

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer årsredovisningslagen och består av en resultaträkning och en balansräkning. 

Det är styrelsen som har ansvar för att ta fram årsredovisningen efter varje avslutat räkenskapsår. 

Nedan hittar du föreningens senaste årsredovisningar.