Hyra ut i andra hand

Utdrag ur Brf Segelflygarens stadgar, §44:

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Styrelsens samtycke begränsas till en viss tid. 

Bostadsrättshavaren ska i god tid innan utlåningstillfället kontakta HSB Stockholms medlemsservice och begära behövlig dokumentation för andrahandsuthyrning. Efter ifyllandet återsändes originalet till HSB Stockholms Medlemsservice som informerar bostadsrättsföreningens styrelse som då tar beslut i ärendet. 

Läs mer om att hyra ut i andra hand.