Bygga om i lägenheten

Avfallssäck

Om du avser att ställa ut en avfallssäck så måste detta meddelas till styrelsen. När renoveringen är klar ska du se till att säcken bortforslas. 

Vattenavstängning

Vattenavstängning beställs hos HSB ServiceCenter minst 3 dagar innan. Avisering om avstängningen måste göras i trapphuset 3 dagar innan. Avstängning får inte ske före kl. 09:00. Kostnaden för avstängningen är 500 kronor.