Störningsjour

Efter kl. 22:00 ska det vara tyst och lugnt i lägenheter, i trapphus och på gårdar. Om du blir störd ska du kontakta Störningsjouren på tel. 010-470 55 10. Detta kan du göra kostnadsfritt mellan kl. 23:00 - 05:00.

OBS ! Du som kontaktar Störningsjouren behöver uppge, om möjligt, från vilken lägenhet störningen kommer.

... grannar som har livliga fester

... grannar som spelar högljudd musik

... grannar som bråkar

... grannar som ägnar sig åt andra störande aktiviteter

... grannar som i övrigt bryter mot trivselreglerna

... obehöriga som uppehåller sig i fastigheten