Entreprenörer

 

 
 
 

Länsförsäkringar
Fastighetsförsäkringar
www.lansforsakringar.se

 
 

Plinten Elektriska AB
Takvärmeanläggning, parkeringshus
www.plinten.se

 
 

Securitas

 bevakning

www.securitas.se

 
 

Stockholm Vatten AB
Vattenförsörjning
www.stockholmvatten.se

 
 

Söderkyl AB

Tvättmaskiner, tvättstugor

www.soderkyl.se

 
 

Södertörns Plåt AB

Tak, takskottning

www.sodertornsplat.se

 
 

Tarjas Städ AB

Trapp- och garagestädning

www.tarjas.se

 
 

Mark och Landskap AB

Mark- och trädgårdsskötsel

http://www.markochlandskap.se/mlt/

 
 

Trygga Hiss 

Hissar

www.tryggahiss.se

 
 

UNA Portar AB

Garageportar

www.unaportar.se

 
 


 

 

Entreprenörer anlitade för tillfälliga jobb:

 
 

Bergs lås AB

Konventionella lås

www.bergslas.se