Trapphuset

Trapphuset tillhör föreningens allmänna utrymmen. Där inräknas även loftgångar. Ingenting får förvaras på trapphusets våningsplan eller i förrådsgångar. Håll därför trapphus och anslutna utrymmen fria från cyklar, barnvagnar, dörrmattor, möbler, konstgjorda eller levande växter och annat lösöre. För information om loftgångar klicka på länken nedan.

Enligt räddningstjänstlagen §16 ska allmänna utrymmen hållas rena från lösöre. Trapphuset och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller.

I anslutning till trapphuset finns de utrymmen som du hittar i menyn under "Trapphuset".

Boende har nyckel till

Städbolaget och trappombudet har nyckel till

Fastighetsskötaren och styrelsen har nycket till 

Blåljuskod

Larmcentralen har en så kallad blåljuskod så att polis, ambulans och räddningstjänst kan komma in i alla föreningens grindar och portar. Ringer man larmcentralen så kan man också meddela att det finns en blåljuskod kopplat till adressen. Det sitter också klistermärken om detta på portar och grindar. Annars ska detta fungera automatiskt. 

Varför får inget förvaras i trapphusen?

  • Det hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår.
  • Det hindrar fastighetsskötare, städpersonal, brevbärare och hemtjänst.
  • Det hindrar utrymning och räddningstjänstens arbete vid brand.
  • Risk för att snubbla då sikten vid brand kan vara dålig p.g.a. rök.
  • Risk för att brand sprids till föremål som förvärrar branden.
  • Ökar risken för anlagda bränder.