Miljörum

HJÄLP OSS ATT HÅLLA ORDNING. BYGG INTE BERG OCH SLÄNG inte SOPOR PÅ GOLVET!

Lathund för källsortering: lathund hushåll

Hushållsavfall får inte lämnas i miljörummen. Byggavfall, bilbatterier, kemisk/färgburkar och vitvaror får inte heller lämnas i miljörummet – sådant avfall lämnar du till återvinningscentralen. I miljörummet lämnar du: rengjorda burkar och flaskor i glas. Har de innehållit livsmedel ska de rengöras. Glödlampor, lysrör, elavfall, småbatteriet. Metallförpackningar såsom konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler mm. Stora wellpapp- och kartongförpackningar /ska vikas ihop eller skäras itu).

Hushållsavfall

Hushållsavfall får ej lämnas i miljörummet. Hushållssopor förpackas i plastpåsar och kastas i sopnedkastet i trapphuset. Stoppa inte ner hela förpackningar som cornflakespaket, pizzakartonger, vinboxar eller dylikt – riv i stället isär och pressa ihop förpackningarna innan du slänger dom. 

En snabb översikt

Tidningar

Tidningar lämnas i återvinningsrum 2 i garaget. 

 Farligt avfall

Farligt avfall lämnas till miljöstationen vid ICA på Skarpnäcks Allé

Här lämnar du: starka rengöringsmedel, färg, lim- och lackrester, frätande ämnen, lösnings- och bekämpningsmedel, kvicksilverhaltigt material.

Om du lämnar något av detta i miljörummet får du betala för borttransport av dessa.

Apoteksvaror

Gamla mediciner och kasserade kanyler ska lämnas till Apoteket. Mediciner får inte spolas ner i toaletten.

Byggavfall, bilbatterier och vitvaror (kyl, frys, spis mm), stora möbler

Lämnas till återvinningscentral, t ex i Högdalen eller Östberga

 Hela och rena kläder, möbler, husgeråd, böcker mm

Kan lämnas till Myrorna, Frälsningsarmén eller Möjligheternas hus i Skarpnäck