Återvinningsrummet

02 mars 2022

Som många säkert märkt så är det nu ofta överfullt i återvinningsrummet. Nyligen upphandlades en ny entreprenör genom SOPSAM som ska sköta detta. Det har dock fungerat under förväntan. Styrelsen ligger på både SOPSAM och entreprenören för att situationen ska förbättras. Under tiden ber vi om tålamod och att vi använder soprummet så gott det går efter rådande förutsättningar.