Beskärning av träd

17 mars 2022 28-30 mars kommer arborister beskära träd på våra entrélotter.

Arbetet med att beskära träden på våra entrélotter kommer ske med start måndagen 28. Trädgårdsentreprenören räknat med att arbetet kommer ta cirka tre dagar för alla kvarter i föreningen. Under de dagarna kommer det i förekommande fall finnas säkerhetsavspärrningar utanför portarna. 

Beskärningen är en del i vården av vårt trädbestånd. Syftet är också att se till att de träd som har blivit alltför vildvuxna och som växer in mot balkonger och fasader trimmas ned. 

För de som har träd i anslutning till sina uteplatser kan det vara bra att se till att inga saker står precis under träden. 

Träden på innergårdarna kommer beskäras vid ett senare tillfälle under året så det är alltså endast träden på entrélotterna som arboristerna tar denna gång. 

Bästa hälsningar 

Styrelsen