Förtydligande om sopsugens igångsättning

15 mars 2022 Vi kommer återkomma med mer precist datum när sopnedkasten öppnas för användning. Systemet testas fortfarande och kommer preliminärt öppnas vecka 13. Tidigare angivna datum som kommit från SOPSAM var tydligen inte helt korrekta.

 

I samband att sopsugen åter tas vill vi påminna om att det endast är hushållssopor i ordentligt knutna soppåsar som får slängas i sopnedkastet. 

Det är förbjudet att slänga följande saker i sopnedkastet: 

Glas, Keramik, Kartong, El-sopor, Batterier, Lampor, Böcker, Poslin. Vätskor, Oljor och andra flytande ämnen, Spackel och Cement och farligt avfall är det heller inte tillåtet att slänga.  

Om vi följer dessa anvisningar så minskar risken för ökar slitage och risken av skador och stopp i systemet som vi nu genomlevt de senaste åren. 

När systemet är igång kommer sopkärl och containers tas bort från våra gator. 

Vad gäller matavfallssortering kommer det fortsatt ske i nuvarande form eftersom systemet med sortering av matavfall i sopsugen inte längre kommer att fungera. 

Bästa hälsningar 

Styrelsen