Nyhetsbrev från styrelsen december

15 december 2022

 

Nyhetsbrev 15 december 2022, Brf Segelflygaren

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 2023

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK kommer genomföras i början av 2023 i alla föreningens lägenheter. Det är en kontroll av vårt ventilationssystem som vi är ålagda att genomföra var femte år och nu är det dags igen. Det innefattar en kontroll att ventilationen i varje lägenhet fungerar som den ska. Det krävs sålunda att OVK-firman får tillgång till samtliga lägenheter. Mer information om inspektionen samt hur det hela fungerar rent praktiskt kommer när vi har fått exakta datum från firman som genomför kontrollen.

 Besiktning av våra avloppsledningar

Som styrelsen tidigare meddelat pågår en utredning av skicket på de avloppsledningar som löper under våra fastigheter. En eventuell renovering av de ledningarna är ett både omfattande och dyrt projekt. Det innebär också stora störningar för oss boende. Därför har styrelsen beslutat att ta in en till firma för att besiktiga ledningarnas skick. Detta sker genom att ledningarna filmas invändigt. Detta kommer ske i mellandagarna. Ingen åtkomst till boendes lägenhet behövs utan firman som utför arbetet kommer åt avloppen via våra tvättstugor.

 Avgift för bastubad

I ljuset av rusande energipriser har styrelsen sett sig nödgad att införa en avgift för nyttjandet av föreningens bastu. Styrelsen har därför beslutat att en avgift om 150 kronor kommer tas ut per bokat pass. Avgiften gäller för pass efter första januari 2023.

 Grindarna

Installation av låssystem och knappar för utpassering har gått långsammare än styrelsen önskat men detta ska förhoppningsvis vara klart inom de närmsta veckorna. Det kommer också anslås på alla grindar att föreningen är kopplad till ’Blåljuskod’. Det innebär att larmcentralen har en kod genom vilken polis, räddningstjänst och ambulans kan komma in genom alla grindar och portar.

 Energiförsörjning och energibesparing

Styrelsen jobbar vidare med frågan om solceller som planeras på garagets tak. Eftersom en renovering av garaget med all sannolikhet måste genomföras under de närmsta åren så utreds huruvida detta skulle utgöra ett hinder för installationen av solceller. Om inga sådana hinder finns så ligger planen att genomföra installationen fast.

 En ansökan från föreningen om att installera bergvärme ligger sedan cirka ett år hos Stockholms stad och styrelsen jobbar för att detta ska kunna förverkligas på sikt då bergvärme på ett mer tydligt sätt förväntas göra skillnad för föreningens energiförsörjning.

 Vad gäller belysning på våra gårdar och i trapphusen så ska det i allra flesta fall styras av sensorer så att lamporna inte lyser i onödan. Dock är det så att visa av våra trapphus inte får släckas ned av säkerhetsskäl. Så kallade skymningsreläer är beställda för belysningen på gårdarna.

 Nytt soprum och återvinning av tidningspapper

Styrelsen har beslutat att utöka antalet sopkärl för återvinning för att kunna hantera de volymer av återvunnet avfall som produceras. Detta görs också för att möjliggöra återvinning av tidningspapper som tidigare hanteras via Stockholms stads kärl som stått utställda på olika platser i Skarpnäck. Detta innebär att ytterligare ett soprum kommer öppnas i garaget på samma plan som det nuvarande soprummet. Kärlen är beställda och styrelsen kommer gå ut med information när de är på plats och kan börja nyttjas.

 Nästa styrelsemöte

Styrelsen sammanträder nästa gång den 11 januari.

 Finns frågor om något i detta nyhetsbrev eller något annat som har med vår förening att göra så tveka inte att kontakta styrelsen styrelsen@brfsegelflygaren.se

 Slutligen vill styrelsen också passa på att önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!