Nyhetsbrev från styrelsen januari

13 januari 2023

 

 

Nyhetsbrev 13 januari 2023, Brf Segelflygaren

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 2023

Entreprenören som genomför den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har nu meddelat att kontrollen kommer ske vecka 14-18 (april-maj), alltså något senare än planerat. Praktisk information om inspektionen samt instruktioner för hur och när lägenheten måste göras tillgänglig kommer när inspektionen närmar sig.

 Besiktning av våra avloppsledningar

Som styrelsen tidigare meddelat pågår en utredning av skicket på de avloppsledningar som löper under våra fastigheter. Inspektionen håller på att avslutas och styrelsen inväntar rapporten från firman som utfört inspektionen.

 Ordningsregler för garage

Ordningsregler som gäller i garaget har uppdaterats och finns nu på hemsidan. Reglerna kommer också att anslås i garaget. De uppdaterade reglerna hittas här:  https://www.hsb.se/stockholm/brf/segelflygaren/for-boende/lokaler/garage/

 Installation av sensor för garageutfart

Styrelsen har tidigare gått ut med förfrågan till medlemmar om efterfrågan av fjärrkontroll för utfart från garaget. Styrelsen har nu istället beslutat om installation av en sensor för automatisk utpassering.

 Grindarna

Gröna utpasseringsknappar har nu monterats till grindarna i anslutning till portarna. Styrelsen ligger på låsfirman för att hela arbetet, inklusive grindarna till gårdarna, ska slutföras så snart som möjligt.

 Mindre renoveringsarbeten

Under våren kommer metallbleck och räcken som sitter på loftgångarna på plan 1 i våra fastigheter att målas om som en del av det löpande underhållet.

 På utsidan av många balkonger, särskilt de som ligger i skugga eller i närheten av träd, tenderar mossa att växa till sig. Den samlar på sig väta och tränger in i sprickor i betongen. Styrelsen har tagit beslut om att balkongernas utsida ska rengöras under våren.

 Här vill styrelsen påminna boende om att hålla efter så att inte mossa eller annat samlas på balkongens insida och på själva balkongplattan. Det hindrar dränering av vatten och kan leda till att vatten och is tränger in i betongen. Boende har ansvar för balkongens insida.

Medlemsmöte 30 mars

Ett medlemsmöte kommer anordnas den 30 mars klockan 19.00. Medlemsmöten är tänkta som forum för information och diskussion och alla föreningens medlemmar är välkomna. Mötet kan ses som ett komplement till stämma och årsmöte där mer informella diskussioner inte alltid kan ges utrymme. Trappombud är särskilt välkomna till mötet och uppmuntras att samla in synpunkter från medlemmar i porten som kanske inte kan närvara. Frågor som har att göra med hur vår utemiljö, gårdar, kan förbättras, vad gäller funktion och trivsel är exempel på sådant som kan diskuteras. Finns andra frågor som medlemmar vill lyfta så är det bara att höra av sig till styrelsen eller lyfta dessa på mötet. Separat kallelse med information om lokal kommer meddelas framöver samt anslås i portarna.

 Andrahandsuthyrning

Styrelsen arbetar med att reglerna för andrahandsuthyrning följs. I korthet måste all andrahandsuthyrning anmälas till HSBs medlemsservice och godkännas av styrelsen. Styrelsen är mån om att medlemmar ska ha möjlighet att hyra ut i andra hand för att till exempel kunna jobba eller studera på annan ort, prova samboende på annan adress eller i fall där det visar sig svårt att få en lägenhet såld. Dock vill styrelsen understryka behovet av att detta sker på ett regelmässigt sätt. På förekommen anledning så vill styrelsen också förtydliga att det inte är tillåtet att upplåta lägenheter genom Airbnb eller dylika tjänster.

 Nästa styrelsemöte

Styrelsen sammanträder nästa gång den 15 februari. Vi vill påminna om att medlemmar alltid är välkomna att träffa styrelsen för att ställa frågor eller lämna synpunkter innan varje ordinarie styrelsemöte 18.30-19.00.

 Finns frågor om något i detta nyhetsbrev eller något annat som har med vår förening att göra så tveka inte att kontakta styrelsen styrelsen@brfsegelflygaren.se

 

 Bästa hälsningar

 

 Styrelsen, Brf Segelflygaren