Påminnelse: brandsäkerhet i juletid

24 november 2022

Hej alla, 

styrelsen vill traditionsenligt påminna alla medlemmar om att var särskilt uppmärksamma på brandsäkerheten nu när helgerna närmar sig och stearinljusen tänds. Nedan en liten användbar informationsfilm om detta: 

https://vimeo.com/655283092 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen