Renovring av våra entrélotter...

11 oktober 2021

Tack för tålamodet!

Nu är markrenoveringen snart färdig och entreprenören håller på att avsluta arbetet.

Dock kvarstår sista delen av planteringen på vissa entrélotter. Arbetet har blivit något försenat då underentreprenören som sköter planterinen har haft svårt att få leveranser av alla växter samt haft brist på persona.

Slutbesitkning kommer därför tyvärr att skjutas upp ca två veckor. Därför är vissa entrélotter fortfarande avspärrade och kommer att vara det tills besiktning skett.

Detta är förstås en olägenhet för oss boende och inget vi är nöjda med. Vi ber om överseende med detta och ser fram emot att kunna använda portarna som vanligt inom kort.

Hälsningar
Markgruppen och styrelsen