Skötsel av våra trapplotter

29 juni 2022

Vi har sedan en tid en ny entreprenör som sköter om våra gemensamma ytor och de nya planteringarna på våra trapplotter. Hittills har skötseln fungerat bättre än den gjorde med den förra enterprenören. Här vi vill styrelsen dock be er medlemmar att gärna hålla lite extra koll på just de nyplanterade trapplotterna i den trapp ni bor, särskilt under sommaren, och maila styrelsen om ni märker att det brister någonstans (till exempel med bevattning, ogräsrensning eller dylikt). Då kan vi vidarebeforda detta till trädgårdsfirman och få det åtgärdat.  Renoveringen av trapplotterna innebar en betydande investering för föreningen och vi är förstås måna om att de nya planteringarna sköts ordentligt så att det håller sig fina på sikt. 

Hälsar 

Styrelsen